คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จะได้จัดงานทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระในโอกาสขึ้นปีใหม่