การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562


22 พฤษภาคม 2562 71 Views

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์)

  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หากพ้นกำหนดจะนี้จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหอพักนักศึกษา

และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพัก ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการหอพักนักศึกษาและทางเว็บไซต์ : https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/30sehtF

  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 (นักศึกษาใหม่)

เปิดจองห้องพักออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 25 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm  (จองห้องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

นักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 62 รายงานตัวเข้าหอพักในวันพุทธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2Q7g4Qg

ใบสมัครสำหรับนักศึกษารหัส 62 : https://bit.ly/2YMIoup

  1. การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาช่วง “Summer”

เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพัฒนานักศึกษา

ชำระเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

และเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะทำการปิดปรับปรุงหอพักที่ 1 (หญิง) และหอพักที่ 2 (ชาย) จึงจะเปิดให้บริการหอพักในช่วงซัมเมอร์เฉพาะหอ 3 เท่านั้น

*สำหรับนักศึกษาหญิงที่พักอาศัยในหอพักที่ 1 ต้องการพักในช่วงซัมเมอร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าพักในช่วงเรียนซัมเมอร์ โดยที่ทำการหอพักจะจัดให้เข้าพักในหอพักที่ 3

**สำหรับหอพักชายจะปิดให้บริการในช่วงซัมเมอร์ กรุณาขนย้ายสิ่งของออกจากหอพักชั่วคราว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  : งานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

โทรศัพท์ 042-415600 ต่อ 49830 – 31 (ในเวลาราชการ)

ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษา 61 หรือน้อยกว่าที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1410