ข่าวสารประชาสัมพันธ์


มข.วนค.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ด้วยสำนักงานบริหารร่วมกับกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล "" The Ministry of Education, Cul

อ่านเพิ่มเติม
มข.วนค.จัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายทุกท่าน ด้วยสำนักงานบริหารร่วมกับกองการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับคนญี่ปุ่น โดย Human Resources Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล "" The Ministry of Education, Cul

อ่านเพิ่มเติม
มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดำเนินการจัดพิธีวางพานพุ่มทองและพุ่มเงินถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและป

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดโครงการประมงเพื่อน้อง ครั้งที่ 7

ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนผู้จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยการสร้างกระบวนกา

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวด ในกิจกรรม Video Contest หัวข้อ “Inside 5minutes: the way to know the Faculty of Integrated Social Sciences (FISS) KKU NKC better”

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มข.วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวด ในกิจกรรม Video Contest หัวข้อ “Inside 5minutes: the way to know the Faculty of Integrated Social Sciences (FISS) KKU NKC better” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม
มข.วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ปีที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงเดือน  พฤษภาคม 2562 ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้ช่

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ISAN HACKATHON” โดย SEDA ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

สถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development : SDEA) กำหนดจัดกิจกรรม “ISAN HACKATHON” Help us build the model for connected cities of the future ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท ในวันที่ 5 – 7 กรกาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562

การเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 (สำหรับนักศึกษารหัส 61 หรือน้อยกว่า และนักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 62 รวมถึงช่วงซัมเมอร์) การรับสมัครนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2562 สำห

อ่านเพิ่มเติม
บุคลากรสำนักงาน วนค. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 นำโดยนายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด พร

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชื่อ ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Smart bin using image processing)  ประกอบด้วย นายชยัง

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมเดินรณรงค์เชินชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมเดินรณรงค์เชินชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 10.00 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การเลือ

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมเดินรณรงค์เชินชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมเดินรณรงค์เชินชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. – 10.00 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อให้การเลือ

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

ด้วย กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยมีวิทยากรบินตรงมาจากญี่ปุ่น (บรรยายญี่ปุ่น มีล่ามแปลภาษาไทย)  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  เวลา  รอบเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมหาสงกรานต์อีสานโฮมฮัก ต้อนรับปีใหม่ไทย มข.วนค. 2562

โครงการมหาสงกรานต์อีสานโฮมฮัก ต้อนรับปีใหม่ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 . วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย . กิจกรรมที่จัด วันที่ 9 เมษายน 2562 - พีธีอัญเชิญพระแก้วมรกตลงสรงน้ำ เนื่องในโอ

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมหาสงกรานต์อีสานโฮมฮัก ต้อนรับปีใหม่ไทย มข.วนค. 2562

โครงการมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ต้อนรับปีใหม่ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 . วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย . กิจกรรมที่จัด วันที่ 9 เมษายน 2562 - พีธีอัญเชิญพระแก้วมรกตลงสรงน้ำ เนื่องในโอกาสว

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ต้อนรับปีใหม่ไทย มข.วนค. 2562

โครงการมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ต้อนรับปีใหม่ไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2562 . วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย . กิจกรรมที่จัด วันที่ 9 เมษายน 2562 - พีธีอัญเชิญพระแก้วมรกตลงสรงน้ำ เนื่องในโอกาสว

อ่านเพิ่มเติม
วนค.ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 62

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2562 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้จัดให

อ่านเพิ่มเติม
นศ.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ชนะเลิศการนำเสนอสหกิจศึกษาอาเซียน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร กาฬภักดี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลชนะ

อ่านเพิ่มเติม
ครม สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมาหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นเจ้าภาพต้อนรับ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยการคณะวิชาได้จัดบูทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะวิชา แก่คณะข้าราชการผู้มาร่วมงาน สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ได้ทำการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนหนองกอมเกาะ” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้ทำการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการประมงเพื่อน้อง ครั้งที่ 6

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการประมงเพื่อน้อง ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิช

อ่านเพิ่มเติม
โครงการครอบครัวสุขสันต์ ปั่น – ทำกิน Happy Family cycling and cooking มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณอาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตรประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวสุขสันต์ ปั่น – ทำกิน Happy Family cycling and cooking มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้

อ่านเพิ่มเติม
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวะกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม
การฝึกซ้อมมวยไทยในรายวิชา 939106 มวยไทย ณ ค่ายมวยไลทเนอร์

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมานักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 3 นำโดยอ.ดร.อัครานี ทิมินกุล อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เดินทางมาฝึกซ้อมมวยไทยในรายวิชา 939106 มวยไทย ณ ค่

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัย

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  NK 2305 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม “โครงการอบรม ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัย”  โดยมีวัตถุประสง

อ่านเพิ่มเติม
คณาจารย์ วิทยาเขตหนองคาย รับการอบรม “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น ดร.สุพัตรา สร้อยเพชร์ ดร.นารา กิตติเมธีกุล ดร.จตุราพร สีหาบุตร จากคณะบริหารธุรกิจ ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ อาจารย์ดารณี แสงนิล อาจารย์ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ จากคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ อาจารย์จุมา

อ่านเพิ่มเติม
วนค.ร่วมประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา ณ สพม.21

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดก

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไส้กรอกเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไส้กรอกเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน”ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.หนองคาย กล่า

อ่านเพิ่มเติม
คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการวิชาการให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ค้าเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.จตุราพร สีหาบุตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน” ให้แก่สำนักพัฒนาสัง

อ่านเพิ่มเติม
วนค.จัดสอบสัมภาษณ์ รอบ portfolio ปี 61

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 2 โครงการได้แก่ โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีนี้มีจำนวนนักเรียนที่ม

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้าน วทน.

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60  ณ ห้อง NK6203 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้าน วทน.(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมและดำเนินโครงการ Talent M

อ่านเพิ่มเติม
วนค. จัดโครงการสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

โครงการสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560           ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฏิบัติตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น  เพื่อเป็นการให้ความเคารพบูชาและ

อ่านเพิ่มเติม
งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  . ร่วมเที่ยวชม งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระแก้ว บริเวณสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย . กับกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในราชการที่ 9

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในราชการที่ 9 ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิ

อ่านเพิ่มเติม
กฐินสามัคี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการกฐินสามคี มข.วนค. ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดตอหมุน บ.หนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ  . ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. มข.วิทยาเขตหนองคาย ไ

อ่านเพิ่มเติม
งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  . ร่วมเที่ยวชม งานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระแก้ว บริเวณสระน้ำ วิทยาเขตหนองคาย . กับกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯให้การต้อนรับ Dr.Alyssa Nota CEO/President of UASC

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมคณะให้การต้อนรับ Dr.Alyssa Nota CEO/President of UASC (USAC : University Studies Aboard Consortium) พร้อมด้วยคุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้อำนวยกา

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายภาพง่ายๆ By Suwat

Website : https://uac.kku.ac.th Facebook : ถ่ายภาพง่ายbysuwat ที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1016

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ได้จัดโครงการเสวนาทิศทางงานวิจัยของคณะ ในยุคประเทศไทย 4.0

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาทิศทางงานวิจัยของคณะในยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้อง NK 2105 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 โดยมี ดร.เจษฎา โสตถิปิณฑะ หัวหน้าโครงการเป็นคนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบด

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯเข้าร่วมอบรมบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงิน

เมื่อวันที่ 6 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมงานบูทแคมป์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทางการเงินซึ่งช่วงที่ 1 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเ

อ่านเพิ่มเติม
มข.วิทยาเขตหนองคายเปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ 61 รอบ (portfolio)

มข.วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ portfolio) - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม = Click - โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม = Click รวมทั้งสิ้น = 530 ที่นั่ง

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2561"

เมื่อวันที่  13 - 19  กันยายน  2560 ที่ผ่านมา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ได้จัดโครงการ  “ประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามโรงเรียนเครือข่าย ประจำปีการศึกษา  2561 โควต้

อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ วนค.ถ่ายทอดความรู้พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้อง NK6107 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ YOUNG IT SEED CAMP WITH LEGO EV3 ROBOT โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นัก

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะวิยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช จิ๋วแหยม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐา นิธิกุลวรวงศ

อ่านเพิ่มเติม
มข.วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง Admissions 2560

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์กว่า 332 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคั่กรุ่นพี่นักศึกษาทุกคณะต่างพากันมาให้การต้อนรับผู้ปกครอง

อ่านเพิ่มเติม
นศ.วิทยาเขตหนองคายสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัล นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดีคณะส

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อ.เมือง จ.หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้ชื่อโครงการ “ค่ายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Mekong Innovation Boot Camp)” โดยมีวัตถุประสงค

อ่านเพิ่มเติม
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและรับตรงฯ เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่รอบแอดมิชชั่นและรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประ

อ่านเพิ่มเติม
คณะวิทยศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะวิทยศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เน้นให้เกิดการแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสร้างความประทับใจในด้านวิทยาศาสตร์  โดยมีนักเรียนที

อ่านเพิ่มเติม
อบรมพัฒนาผู้สอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อฯ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อเป็นการ ศึกษาแบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน (The Development of the Science Teachers English Proficiency as a Medium Language for Integrated Teaching to&

อ่านเพิ่มเติม